1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
Zimsko održavanje lokalnih cesta - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Radi čestih upita i zahtjeva zbog zimskog održavanja cesta obavještavamo građane da se održavanje vrši kontinuirano prema Operativnom planu i sklopljenim ugovorima sa izvođačima radova.


Vrijeme čišćenja je usklađeno sa potrebama određenih područja i autobusnih linija koje prevoze radnike i učenike .
Ove godine Općina je pojačala i nadzor radi praćenja stanja na terenu ali i evidentiranja nedostataka i kritičnih mjesta za koja ćemo tražiti rješenje.Međutim , kako bi smo izbjegli određene nesuglasice obavještavamo građane da se ceste posipnim materijalom održavaju prohodnim a u vrijeme padavima uklanjanje snijega sa cesta vrši se nakon prestanka padavina ili ako su iste veće od 10cm.

Služba za zajedničke i komunalne poslove u stalnim je kontaktima i sa Policijskom stanicom Travnik koja intenzivno radi na terenu .
Pored toga uočen je i veliki broj situacija u kojima se vozaći ne pridržavaju pravila o zimskoj opremi , zbog čega podsjećamo, posebno preduzeća koja koja zaduženim autobusnim linijama prevoze građane da su obavezni koristiti zimsku opremu.

Ovom prilikom podsjećamo i vlasnike poslovnih subjekata da su dužni čistiti snijeg i led ispred svojih objekata.

Imamo potrebu, ovom prilikom i da građane obavijestimo da Općina nije nadležna za održavanje regionalnih i magistralnih cesta ali da pratimo i reagujemo na adekvatne načine prema višim nivoima vlasti a sve u cilju povećanja zadovoljstva građana Travnika.
Zahvaljujemo svima koji nam dostavljaju informacije sa terena.