1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (3 glasova)
Anketiranje građana o stepenu njihovog zadovoljstva uslugama Centra za pružanje usluga građanima - 5.0 od 5 na osnovu 3 glasa

U skladu sa procedurama međunarodnog ISO standarda kvaliteta 9001:2015 za oblast javne uprave i lokalne samouprave,  Općina Travnik vrši redovito godišnje anketiranje građana o stepenu njihovog zadovoljstva uslugama općinske administracije – konkretno usluga koje se pružaju u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala. Cilj ankete je da općinske službe, na osnovu analize odgovora kao i prijedloga, primjedbi i sugestija građana, donesu odluke kojima će poboljšati kvalitet usluga.

 

Anketu možete popuniti OVDJE ili na linku ispod:

 

Anketiranje građana o stepenu njihovog zadovoljstva uslugama Centra za pružanje usluga građanima