Štampa
1 1 1 1 1

Predstavnici Lokalne dijaloške platforme Općine Travnik učestvju na dvodnevnom treningu na temu "Aktivizam u vrijeme pandemije" u organizaciji UNDP-a u okviru Projekta "MAKERS"

Cilj je podijeliti i prihvatiti dobre prakse lokalnih zajednica iz BiH.